Välkommen   |   Kontakta/hitta till Öhrns
     
 

Välkommen till Öhrns Ingeniörsbyrå i Hässleholm AB

Öhrns Ingeniörsbyrå i Hässleholm AB är ett elkonsultföretag med lång erfarenhet och med bred kompetens med kontor i
Hässleholm och har under en tid av ca 50 år sysslat med elkonsultverksamhet i huvudsak inom Skåne län.

Vi utför projektering, kostnadsberäkningar samt elbesiktningar på uppdrag av bl a industrier och kommuner.

Vi utför kompletta elprojekteringar inkl upprättande av programhandlingar vid ny-, till och ombyggnationer inom lågspänningsanläggningar och teletekniska anläggningar samt hissanläggningar. Under hela byggprocessen sker kontinuerlig
uppföljning med kontroll av konstruktion, installationsutförande och ekonomi.
 
Öhrns Ingeniörsbyrå utför även kontrolluppdrag av projekteringar av entreprenader.

 

ÖHRNS INGENIÖRSBYRÅ
I HÄSSLEHOLM AB

Helsingborgsvägen 14
281 49 Hässleholm
Tel: 0451-890 50
 
E-post: info@ohrns.se
Web: www.ohrns.se